Список участников

Имя Дата регистрации
Olga Portnoy 24.09.2019
Marina Ashurov 26.09.2019
Igor Zadorozhnyy 29.09.2019
Galina Zobnina 29.09.2019
Olga Kislov 08.10.2019
Viktoria Ageyev 09.10.2019
Keti Sokhurashvili 13.10.2019